Informace KHS ZK k epidemiologické situaci COVID - 19

Vážení rodiče,
v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a na základě nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví, které s účinností od 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
se na Vás obrací ředitelství MŠ Babice s ŽÁDOSTÍ – PROSBOU, aby ti, kteří jsou na MD a ti, kteří mají starší děti v základním vzdělávání, nebo mají možnost si děti ponechat doma, omluvili na dobu nezbytně nutnou nepřítomnost svých dětí i v mateřské škole.
Toto mimořádné opatření zajistí provoz MŠ v omezeném provozu a zároveň pomůže eliminovat šíření nákazy.
O dalším vývoji situace Vás budeme průběžně informovat na webových stránkách školy a prostřednictvím nástěnek.
Prosíme, zvažte závažnost situace.

Děkujeme za pochopení a spolupráciVážení rodiče,

v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 obdržely všechny školy výzvu krajských hygienických stanic, aby do svých kolektivů od 9.3. nepřijímaly děti, které pobývaly v době jarních prázdnin v Itálii a dalších zemí s výskytem tohoto onemocnění a aby tyto děti rodiče po návratu ponechali doma po maximální inkubační dobu 14 dnů. Jedná se o omluvenou nepřítomnost z epidemiologických důvodů, kterou zákonní zástupci škole oznámí.​​​​​​​​​​​​​​

Pevně věříme, že pochopíte závažnost celé situace a budete k této věci přistupovat zodpovědně. Děkujeme za pochopení