Naše úspěchy

Školní rok 2018/2019

Listopad 2018 - účast dětí ze 2. třídy "Kvítečkové" na Vernisáži v UH - Reduta, děti zazářily se svou kolektivní prací nesoucí název " Svět očima dětí"

Leden 2019 - 1. místo třídy "Sluníčkové" za výtvarné ztvárnění pohádky "Schválnosti princezny Schválničky"

Dále byli oceněni jednotlivci: František C., Esterka V. a Matyášek Ř., taktéž za výtvarné ztvárnění pohádky "Schválnosti princezny Schválničky"


Výstava na plotě - aby bylo pěkněji na světě

V červnu 2018 jsme instalovali již 5.ročník výstavy výtvarných prací dětí na plotě naší MŠ. Tato úspěšná aktivita je již místním fenoménem. 

Nápad na výstavu  vznikl  při pohledu na nové oplocení prostoru před budovou MŠ, které bylo vybudováno podle návrhu architekta. Je   z červených plotových dílců  doplněných dřevěnými kůly - pastelkami. Je to   příklad  toho, že při budování prostředí pro děti  by měl mít své slovo i odborník - architekt. Esteticky kvalitní prostředí podněcuje k dalším aktivitám. Od roku 2014 vždy v období červen - říjen zdobí  oplocení MŠ  Babice barevné kopie prací dětí MŠ o velikosti A3 zalaminované do folie.                                                                                    Už při instalaci první výstavy vzbuzovala zvědavost a dokonce ředitel jedné místní firmy projíždějící okolo zastavil své auto, aby pozdravil paní učitelky s komentářem -  " to vypadá na něco velmi pěkného".  A  také jsme měli  na některé výtvarné práce i "kupce"  z řad veřejnosti . Dnes už máme na Výstavu na plotě zpracované know how. Víme kolik a jak velkých výtvarných prací budeme potřebovat, které výtvarné práce vypadají na plotě pěkně,  kolik nám vše zabere času a co vše musíme udělat. Není toho málo , ale stojí to za to. Okolo naší MŠ  projíždějí i turisté na kolech a často se  zastaví, aby si výstavu prohlédli. Ředitelky  z více  MŠ  požádaly o svolení, zda mohou nápad uplatnit  ve svých MŠ a tak se dobrý nápad šíří dál.                                 Máme z toho radost.  

Pohár vědy.eu- Science Cup Polaris 2017         aneb podpora badatelských dovedností v MŠ Babice účastí v mezinárodní soutěži. 

Na začátku byl e-mail  dne 3. ledna 2017, který nás zval  k účasti v 6. ročníku MEZINÁRODNÍ  SOUTĚŽE  POHÁR VĚDY POLARIS  2017, kterou pořádá   Asociace malých debrujárů (přírodovědců) ČR a je určena zejména širokým zájemcům o fyzikální hraní a experimentování. Soutěž v roce 2017 měla podtitul Polaris – protože Polárka vždy ukazovala lidem směr.

Cílem soutěže bylo přiblížit dětem některé přírodní jevy prostřednictvím různých pokusů a aktivit.  V našem Školním vzdělávacím programu se s dětmi také zabýváme jednoduchými pokusy a tak jsme se do soutěže přihlásili jako tři týmy „Sluníčka“, „Kvítečka“ a „Zvonečci“. Po registraci jsme obdrželi vstupní údaje do portálu  poharvedy.eu. Po přihlášení měl každý tým přístup k  zadání úkolů vždy pro jeden měsíc, pro vložení splněného  úkolu a seznámení se s jeho hodnocením. Podle zadání jsme prováděli s dětmi jednotlivé aktivity. Ani jednomu týmu nedělalo větší potíže se s úkoly úspěšně poprat

Soutěž probíhala ve 4 kolech od ledna do dubna 2017. Při řešení zadání musel tým splnit daná kritéria. V hodnocení každého kola byla  možnost získat  0-100 bodů (Kreativita 20%  Teorie a výzkum 30% ,, Praxe a projekt 50 % bodů) a k tomu bylo slovní hodnocení.

Z účasti v soutěži neměly prospěch jenom děti. Ve zpracování zadání v každé třídě - týmu  se plně projevila tvořivost našich paní učitelek. Paní učitelky velmi pečlivě připravovaly a s dětmi realizovaly jednotlivé aktivity a úspěšně si vyzkoušely některé nové metody práce s dětmi. Obohatily si tak svoje pedagogické portfolio, rozvinuly svoji pedagogickou tvořivost a také dovednost kvalitně prezentovat svoji práci s dětmi v elektronické podobě.

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ BYLO PRO VŠECHNY NAŠE TÝMY VÝBORNÉ :                                                                           V celkovém pořadí celkem 16 soutěžících týmů, bylo hodnocení našich týmů velmi dobré. Nejnižší hodnocení v dílčím kole bylo 83 bodů a v jednom kole dokonce získal tým Sluníček plných 100 bodů !. V celkovém pořadí se náš tým Sluníčka umístil na 4. místě s 389 body - pouhých 9 bodů za vítěznou MŠ !! Tým Kvítečka se umístil na 9. místě s 363 body a tým Zvonečci na 10. místě s 346 body. V ŘÍJNU 2017 JSME OBDRŽELI PRO NAŠE TÝMY DIPLOMY ZA ÚČAST- najdete je v přiložených dokumentech. 


I v roce 2018 se naše tři týmy zapojily do soutěže Pohár vědy.eu , která má letos název "Newton 2018".

Netrpělivě čekáme na vyhodnocení, které bude na podzim 2018.