Platba za předplavecký výcvik 2017-2018 bude 10.a11.10.2017 u ředitelky MŠ.