Režim dne

Režim dne v mateřské škole Babice ve školním roce 2018-2019  

Třída 1.Třída 2.Třída 3.Provoz mateřské školy začíná v 6,15  a končí v 16,15 hodin. Je závazný pro všechny rodiče. 
„Sluníčková“„Kvítečková“„Zvonečková“
Provoz                        6,15 -16,15Provoz 7,30-15,45Provoz 7,30-15,45Doporučená doba příchodu dítěte  je do 8,00 hodin, aby se mohlo zúčastnit všech činností  ve třídě -  volných i plánovaných .                                 Povinné předškolní vzdělávání je stanoveno od 8,15 do 12,15 hodin.
6,15 –12,00zpravidla 7,30- 12,00zpravidla 7,30- 12,00Hry a činnosti dětí podle jejich volby.
Učitelkou plánované, připravené a řízené činnosti společné pro všechny děti  , skupinové nebo  individuální  pro některé děti podle  jejich vzdělávací  potřeby. / činnosti se dle roční doby přenáší co nejvíce ven/. Děti jsou vedeny k dodržování dohodnutých pravidel při využívání a úklidu hraček a výukového materiálu.
Zpravidla v 8,45 hodinZpravidla v 8,45 hodinZpravidla v 8,45 hodinRanní přesnídávka. Děti si dohodnou velikost porce s učitelkou , jsou vedeny ke  konzumaci kompletní svačinkys přihlédnutím k individuálním potravinovým alergiím. 
Zpravidla mezi  9,50- 12,00 Zpravidla mezi  9,50- 12,00  Zpravidla mezi  9,50- 12,00 Doba pobytu venku dopoledne je stanovena denně 2 hodiny  *) - hry a činnosti dětí v přírodním prostředí , otužování vzduchem a v létě i vodou. Důvodem pro zkrácení či vynechání je pouze  silný déšť  či vítr, smog a mráz nad -10st C   nebo mimořádné akce např. kulturní  v  MŠ nebo jinde.
Návrat z pobytu venku ve 12,00Návrat z pobytu venku ve 12,00Návrat z pobytu venku ve 12,00Sebeobsluha, hygiena dětí . V případě zpocení či promáčení oblečení  dítěte dohlédne učitelka na jeho převlečení .
Zpravidla                      12,00-12,30Zpravidla                  12,00 -12,30Zpravidla                    12,00 -12,30Oběd.  Předškoláci  jedí kompletním příborem,mladší děti podle individuální vyspělosti. Děti si dohodnou velikost porce s učitelkou , jsou vedeny ke  konzumaci kompletního  obědové menu s přihlédnutím k individuálním potravinovým alergiím. 
12,30  - 13,00 12,30  - 13,00 12,30  - 13,00 Hygiena . Příprava na odpolední odpočinek. Poslech  pohádky.
do 14,30 hodin ložnice v přízemído 14,30 hodin , podle počtu přítomných dětí  1-2 ložnice v poschodíDo 13,00 hodin si vyzvednou rodiče děti ,které  jdou po obědě. 
Odpolední odpočinek. 
Pokud lze personálně zajistit dohled  a bezpečnost spících i nespících dětí pak od 13,45 hodin postupné vstávání zejména starších nespících dětí a jejich klidné a individuální činnosti. Děti musí klidnou činnost, případně tichý  hovor  zvládnout.

14,30-14,50 v Kvítečkové třídě, , podle počtu přítomných dětí  i ve Zvonečkové tříděSebeobsluha, hygiena , odpolední svačina.( organizace viz ranní svačina) 
Do ukončení provozu v 16,15 hodin. Zpravidla v 15,45  hodin se děti převádějí do  třídy, kde se ukončuje provoz. Hry a činnosti dětí podle jejich volby. 
Učitelkou plánované a připravené řízené individuální, nebo skupinové činnosti  podle vzdělávacích potřeb dětí . 
Odpolední pobyt dětí venku podle roční doby.
Všechny vzdělávací činnosti, sebeobsluha, hygiena i stolování jsou trvale organizované s  podporou co největší samostatnosti dětí .  ​Nejpozději do 16,15 jsou rodiče povinni si od paní učitelky převzít své dítě. Ze šatny odchází rodiče s dětmi nejpozději v 16,25 hodin.
*) rozsah pobytu venku stanovuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a Vyhláška Min.zdravotnictví č.410/2005 Sb.O hygienických požadavcích na provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí