Školní rok 2019/2020

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019. Rozdělení dětí do tříd bude vyvěšeno na hlavních dveřích MŠ a na nástěnce v šatně (přízemí). Třídní schůzky budou probíhat v průběhu měsíce září (jednotlivě po třídách).