Potvrzení o zaplacení školného

Potvrzení úplaty za předškolní vzdělávání MŠ Babice​​​​​​​ - školné

Vážení rodiče,

potvrzení se bude vydávat od 1.2. 2021  Bude se vydávat v 1. třídě u Sluníček oproti podpisu zákonného zástupce dítěte.


Novelou zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, vyplynula pro mateřské školy povinnost vydávat potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, neboť tuto částku si může daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit jako slevu na dani z příjmu fyzických osob.

  • Slevu lze uplatnit za každé vyživované dítě.
  • Výše slevy za umístěné dítě odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v daném zdaňovacím období, a to maximálně do výše minimální mzdy.
  • Výdaje prokazatelně vynaložené za umístění vyživovaného dítěte představují výdaje spojené s úhradou úplaty vlastního vzdělávání, nikoli s úhradou úplaty stravného nebo s úhradou jiných úplat (např. platba za divadelní představení, které děti navštívily).
  • Potvrzení o úhradě úplaty lze zákonnému zástupci umístěného dítěte vydat jen jednou za rok, a to na začátku nového kalendářního roku. Školné, které nebude ke konci roku 2020 uhrazené, nemůže být do celkové částky za rok 2020 zahrnuté.

​​​​​​​
Bc. Romana Kašná, ředitelka MŠ