Sleva na dani - úplata za předškolní vzdělávání (školné)

Potvrzení úplaty za předškolní vzdělávání MŠ Babice​​​​​​​ - školné

Vážení rodiče,

novelou zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, vyplynula pro mateřské školy povinnost vydávat potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, neboť tuto částku si může daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit jako slevu na dani z příjmu fyzických osob.

  • Slevu lze uplatnit za každé vyživované dítě.
  • Výše slevy za umístěné dítě odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v daném zdaňovacím období, a to maximálně do výše minimální mzdy.
  • Výdaje prokazatelně vynaložené za umístění vyživovaného dítěte představují výdaje spojené s úhradou úplaty vlastního vzdělávání, nikoli s úhradou úplaty stravného nebo s úhradou jiných úplat (např. platba za divadelní představení, které děti navštívily).
  • Potvrzení o úhradě úplaty lze zákonnému zástupci umístěného dítěte vydat jen jednou za rok, a to na začátku nového kalendářního roku. Školné, které nebude ke konci roku 2019 uhrazené, nemůže být do celkové částky za rok 2019 zahrnuté.

​​​​​​​Potvrzení se bude vydávat ve dnech 30.1. - 31.1.2020.  Bude vydáno paní učitelkami oproti podpisu zákonného zástupce dítěte.

Bc. Romana Kašná, ředitelka MŠ