Stravování

Výše stravného od 1.2.2018        

Jídelníček  MŠ Babice vypracovává školní jídelna při ZŠ Babice odkud stravu pro děti dovážíme.                               

Jídelníček v týdnu 

[23.4.-27.4.2018]