Vize

Naše vize - dobré místo pro děti.

Snažíme se pracovat s vizí, aby mateřská škola Babice byla dobrým místem pro děti, aby vše, co se v MŠ Babice děje, vždy naplňovalo přívlastek školy mateřská. Nejdůležitějším cílem naší práce je spokojené a v rámci svých individuálních předpokladů dobře se rozvíjející dítě, úspěšné v kolektivu vrstevníků. Aby děti dosáhly této úrovně, snažíme se je vést způsobem, aby to co samy zvládají, mohly dělat samy. Mají také právo na dostatek času na své činnosti a jejich dokončení a na přiměřenou podporu. Za důležité považujeme, aby děti co nejlépe znaly všechny pedagogické pracovnice MŠ a ony aby dobře znaly co nejlépe všechny děti, protože to podporuje  jistotu a pocit bezpečí dětí. Samozřejmostí je pro nás partnerský způsob komunikace pedagogů i provozních zaměstnanců s dětmi.  

Mateřská škola nemůže ve své činnosti ustrnout. Snažíme se udržovat nadhled a být stále připraveni  postupně naplňovat nové výzvy odborné a společenské i představy zřizovatele a rodičů, pokud neodporují Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání a oprávněným zájmům dětí. ( Z koncepce dalšího rozvoje MŠ Babice, zpracované ke 21.5.2012 ředitelkou Marií Maňáskovou )

....................................................................................................................................................................................................

Motto našeho Školního vzdělávacího programu je: " Proč je to všechno právě tak ? "

Na základě čeho jsme zvolili takový název ? Slovo  PROČ ?  je charakteristické pro dětský věk mezi 3- 6 rokem věku. Děti tohoto věku jsou zvídavé i zvědavé, aktivně přistupují ke všemu, s čím se potkávají a my máme jedinečnou šanci je nabídkou kvalitních činností  a aktivit získávat pro správné a důležité životní hodnoty, postoje a dovednosti a učit je radosti ze života.( Ze školního vzdělávacího programu zpracovaného od š.r. 2012-2013 ve znění k 1.9.2018)