Výsledek zápisu nových dětí pro školní rok 2017-2018

Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště 
Oznámení o výsledku  přijímacího řízení nových  dětí k předškolnímu vzdělávání  s nástupem ve školním roce  2017-2018.
Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podané ve stanoveném termínu do 10.5.2017 byly vyhodnoceny ve správním řízení podle předem stanovených a zveřejněných kritérií, se kterými se všichni žadatelé seznámili před podáním žádostí. Žádosti byly seřazeny podle počtu dosažených bodů. 
 Na základě vyhodnocení  žádostí  rozhodla ředitelka Mateřské školy Babice, p.o., okr. Uh.Hradiště  takto:  
Počet dětíRegistrační číslo žádosti 
1ZA/08  / 2017/ ŘŠDítě bylo přijato.
2ZA/10  / 2017/ ŘŠDítě bylo přijato.
3ZA/12  / 2017/ ŘŠDítě bylo přijato.
4ZA/13  / 2017/ ŘŠDítě bylo přijato.
5ZA/06  / 2017/ ŘŠDítě bylo přijato.
6ZA/05  / 2017/ ŘŠDítě bylo přijato.
7ZA/20  / 2017/ ŘŠDítě bylo přijato.
8ZA/04  / 2017/ ŘŠDítě bylo přijato.
9ZA/09  / 2017/ ŘŠDítě bylo přijato.
10ZA/03  / 2017/ ŘŠDítě bylo přijato.
11ZA/17  / 2017/ ŘŠDítě bylo přijato.
12ZA/22  / 2017/ ŘŠDítě bylo přijato.
13ZA/18  / 2017/ ŘŠDítě bylo přijato.
1ZA/01  / 2017/ ŘŠ Dítě bylo přijato na základě Výjimky z počtu dětí ve třídě.*
2ZA/02  / 2017/ ŘŠ Dítě bylo přijato na základě Výjimky z počtu dětí ve třídě.*
3ZA/07  / 2017/ ŘŠ Dítě bylo přijato na základě Výjimky z počtu dětí ve třídě.*
4ZA/11  / 2017/ ŘŠ Dítě bylo přijato na základě Výjimky z počtu dětí ve třídě.*
5ZA/16  / 2017/ ŘŠ Dítě bylo přijato na základě Výjimky z počtu dětí ve třídě.*
6ZA/15  / 2017/ ŘŠ Dítě bylo přijato na základě Výjimky z počtu dětí ve třídě.*


1ZA/21  / 2017/ ŘŠDítě nebylo přijato z důvodu naplnění kapacity MŠ.
2ZA/19  / 2017/ ŘŠDítě nebylo přijato z důvodu naplnění kapacity MŠ.
3ZA/14  / 2017/ ŘŠDítě nebylo přijato z důvodu naplnění kapacity MŠ.


Ke každé žádosti vydala ředitelka písemné správní  Rozhodnutí, jehož stejnopis si mohou zákonní zástupci  přijatých dětí vyzvednout u ředitelky MŠ Babice, p.o., okres Uherské Hradiště od 12.6.2017 ,  nejlépe po předchozí telefonické dohodě. (tel. 724 947 246) případně jim bude zaslána mailem kopie.  

Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude Rozhodnutí předáno osobně v MŠ nebo zasláno poštou .

Všem přijatým dětem na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka MŠ zkušební pobyt dítěte  v souladu se zákonem  č. 561/2004 Sb. v posledním znění  na dobu 3 měsíce, počínaje dnem nástupu dítěte do MŠ. 
* Výjimku z počtu dětí ve třídě může zřizovatel školy povolit za předpokladu, že zvýšení počtu není  na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví stanovené legislativou. Výjimka dává rodičům jistotu, že  mají pro své dítě v jeho 3 letech zajištěno místo v MŠ a mohou se vrátit po rodičovské dovolené do zaměstnání.                                                

V Babicích 2.6.2017

Vyvěšeno 6.6.2017

Sňato 22.6.2017

Marie Maňásková,  ředitelka MŠ Babice