Ceny stravného

VÝŠE  STRAVNÉHO OD 1. DUBNA 2016

Je třeba, aby rodiče měli dostatečný limit  povolené částky na inkasním souhlasu.

Při maximálně možných 23 pracovních dnech v měsíci je částka:

  • přesnídávka ………........7,00 x 23 = 161,00 Kč
  • oběd  3- 6 let ………....20,00 x 23 = 460,00 Kč
  • oběd  7 let…………...  22,00 x 23 = 506,00 Kč
  • odpolední svačinka …. .6,00 x 23 = 138,00 Kč

Maximální celodenní výše stravného je :

děti 3-6 let = 33,00 Kč  ( 7,00+20,00+6,00)
měsíčně  161,00 + 460,00+138,00 = 759,00 Kč

děti 7 let ( odklad š.k. doch.) = 35,00 Kč ( 7,00+22,00+6,00)
měsíčně  161,00 + 506,00+138,00 = 805,00 Kč