Historie budovy MŠ Babice

Z historie budovy současné MŠ Babice č. 60 

Škola v Babicích byla zřízena v roce 1802 a od svého založení byla umístěna v domě čp.60. Původní triviální škola byla v roce 1869 změněna na školu obecnou.

Protože po čase její prostory pro nárůst žáků nevyhovovaly, byla v roce 1884 postavena nová škola čp.160, nacházející se při silnici vedle hostince V.Válkové. 

V původní budově byla pak umístěna kancelář obecního úřadu a soukromý obchod.

V roce 1909 obec původní budovu čp.60 znovu využila pro školní účely.

Přízemní dům byl zbourán až na základovou čáru a nově vystavěn do výše jednoho patra. Stavba byla zadána staviteli Antonínu Šupkovi z Uherského Hradiště a po ukončení prací zde byla umístěna pobočka (dvě třídy) obecné školy.

Rekonstruovaná budova byla slavnostně vysvěcena 16.září 1909 a s vyučováním se začalo od 15.listopadu téhož roku.

Podle ústního podání pamětníků  bylo posléze ve třicátých letech 20. století dostavěno patro budovy. Škola byla v této budově až do roku 1960, kdy byla otevřena nová budova základní školy.

V roce 1966 se započalo s rekonstrukcí budovy pro provoz mateřské školy.

Byla změněna stavební dispozice v přízemí, přistavěna nová ložnice k zahradě a v patře nad ní terasa. Provoz dvou tříd mateřské školy v rekonstruované budově č.60 byl zahájen v březnu 1967. 

V roce 1967 převážně brigádnickou prací rodičů a občanů Babic byla na zahradu MŠ přebudována přilehlá tzv. obecní luža.

V letech 1987 byla terasa přestavěna na tělocvičnu MŠ a ta byla  v březnu roku 1992 pro velký počet dětí  upravena na třetí třídu.

V letech 2004- 2015 byla budova č. 60 i zahrada postupně celá rekonstruována a nově vybavena. Prostředí MŠ ve spolupráci se zřizovatelem postupně stále zlepšujeme.

K rozvoji MŠ jsou rozpracovány 2 záměry podle návrhu ředitelky M.Maňáskové  s podporou pedagogických pracovnic MŠ. :

1. Vybudovat v půdním prostoru chybějící zázemí  - pracovny pro ředitelku a učitelky, místnost pro uložení školní knihovny, didaktických pomůcek a VV materiálu,  prostory a sklad pro péči o školní prádlo, pracovnu pro účetní, sálek pro akce školy( vše záměr z  r. 2013).                                                                                   2. Pro zvýšení kapacity MŠ  a současně snížení počtu dětí v 1. a 2.třídě přistavět čtvrtou třídu vedle budovy MŠ směrem ke kostelu. (záměr z roku 2016) Pro podporu obou záměrů jsme provedli  i anketu mezi rodiči a její dokumenty jsme předali v prosinci 2013 radě obce.

Místo pro školní budovu zvolili naši předkové velmi uvážlivě .Je postavena v  historicky nejstarší části naší obce a má tak svůj „genius loci.“  I přes převratné změny v životním stylu za více než celé století  je budova stále v poměrně klidné části obce a stále slouží nejmladší generaci obce Babice.  

Zpracovala Marie Maňásková, ředitelka MŠ Babice, leden 2017.  ​​​​​​​

Pamětní deska umístěná v poschodí budovy č.60

Budova MŠ staré foto 

Stáhnout soubor: Budova staré foto.pdf