Informace pro rodiče


Provoz MŠ od 10.5.2021

Vážení rodiče, milé děti!

Dnes, to je 6.5. 2021 Vláda ČR rozhodla, že od 10.5.2021 bude umožněna prezenční výuka v MŠ všem dětem.  Provoz MŠ od tohoto data bude ve všech třídách.


Provoz MŠ od 26.4.2021

Provoz naší mateřské školy bude stále v dosavadním režimu. Prezenční vzdělávání bude i nadále pouze pro děti ze třídy Soviček (povinné předškolní vzdělávání) a pro děti rodičů IZS. 

Nové uvolnění mateřských škol platí pouze pro Královehradecký, Karlovarský a Plzeňský kraj.


Znovuotevření MŠ od 12.4.2021

Na základě rozhodnutí vedení Zlínského kraje v součinnosti s Hygienickou stanicí Zlín a Ministerstvem zdravotnicí bude MŠ otevřena od 12.4.2021 pro děti v povinném předškolním vzdělávání a pro děti rodičů IZS.
Podrobnější informace budou upřesněny zítra.


Zápis do ZŠ

Vážení rodiče,

informace k zápisu do ZŠ naleznete na webových stránkách ZŠ Babice: http://www.zsbabice.cz/.


Uzavření MŠ do 11.4. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení. Do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu (uzavření škol).


Vážení rodiče!

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR  prodloužila účinnost předchozího krizového opatření - MŠ zůstávají nadále uzavřeny.


Vážení rodiče! 

Vzhledem k uzavření mateřské školy od 1.3.2021 Vám sdělujeme následující informace:

Školné

V měsíci březnu bude školné sníženo dle délky uzavření MŠ. Vyúčtování proběhne až po otevření mateřské školy.

Distanční výuka v mateřské škole

Vzhledem k současné situaci bude probíhat u dětí s povinnou předškolní docházkou distanční výuka tzn. vzdělávání na dálku. Materiály budou posílány e-mailem. Pokud rodiče nemají možnost si tyto materiály doma vytisknout, můžou si pro materiály přijít do MŠ (více informací v e-mailech).


Děkujeme za spolupráci v této nelehké situaci


Vážení rodiče! 

  
Na základě rozhodnutí vlády ČR bude od 1. března 2021 až do odvolání mateřská škola uzavřena (prozatím 3 týdny).

Ošetřovné: 
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.
Ošetřovné si můžete vyřídit na odkaze https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Děkujeme za pochopení

Bc. Romana Kašná, ředitelka MŠ Babice


Opatření od 25.2.2021

Upozornění pro rodiče a všechny návštěvy v Mateřské škole Babice!

V celém areálu a zejména ve vnitřních prostorách školy je od 25. 2. 2021 povinnost nosit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) jako ochranu úst a nosu.

Délka opatření platí po dobu rozhodnutí vlády.

Děkujeme za pochopení a spolupráci
PROVOZ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Vážení rodiče!

Oznamujeme Vám, že v době letních prázdnin bude MŠ uzavřena od 1.8. - 31.8. 2021. Provoz bude opět zahájen 1.9.2021. 

Děkujeme za pochopeníVážení rodiče!

Oznamujeme Vám, že dne 20.1.2020 bylo zjištěno, že byla v MŠ přítomna osoba, u které se prokázal laboratorním vyšetřením  pozitivní test na onemocnění Covid-19. Přítomnost této osoby byla krátká a po celou tuto dobu měla ochranu nosu i úst.Vážení rodiče!


Žádáme Vás, abyste do mateřské školy nevodili děti s příznaky respiračního onemocnění: kašel, nachlazení, rýma, bolesti hlavy a další. Zabráníte tak šíření nemoci COVID-19, ale i dalších onemocnění, které se mezi malými dětmi bez ochrany nosu a úst rychle šíří.
                                                                                                                                                            Děkujeme Vám za pochopení
Vážení rodiče,

z důvodu uzavření MŠ v době od 9. - 20.11. 2020 se v měsíci listopadu snižuje úplata za předškolní vzdělávání (školné) na 303,- Kč.

Bc. Romana Kašná, ředitelka MŠ


Vážení rodiče,

v sobotu 19.9. od 9:00 hodin se bude konat brigáda na školní zahradě. Občerstvení zajištěno.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vaši účast :-) Vážení rodiče,

od 15.9.2020 bude zrušena pevná telefonní linka MŠ. Využívejte k omlouvání svých dětí tel. 721 845 127 nebo e-mail: odhlasovani.babice@gmail.com v provozní době MŠ, omluvy na tentýž den zůstávají do 7:00 hodin.

Děkujeme za pochopení