Naše úspěchy

Školní rok 2018/2019

Listopad 2018 - účast dětí ze 2. třídy "Kvítečkové" na Vernisáži v UH - Reduta, děti zazářily se svou kolektivní prací nesoucí název " Svět očima dětí"

Leden 2019 - 1. místo třídy "Sluníčkové" za výtvarné ztvárnění pohádky "Schválnosti princezny Schválničky"

Dále byli oceněni jednotlivci: František C., Esterka V. a Matyášek Ř., taktéž za výtvarné ztvárnění pohádky "Schválnosti princezny Schválničky"


Výstava na plotě - aby bylo pěkněji na světě

V červnu 2018 jsme instalovali již 5.ročník výstavy výtvarných prací dětí na plotě naší MŠ. Tato úspěšná aktivita je již místním fenoménem. 

Nápad na výstavu  vznikl v roce 2014 při pohledu na nové oplocení prostoru před budovou MŠ, které bylo vybudováno podle návrhu architekta. Je   z červených plotových dílců  doplněných dřevěnými kůly - pastelkami. Je to   příklad  toho, že při budování prostředí pro děti  by měl mít své slovo i odborník - architekt. Esteticky kvalitní prostředí podněcuje k dalším aktivitám. Od roku 2014 vždy v období červen - říjen zdobí  oplocení MŠ  Babice barevné kopie prací dětí MŠ o velikosti A3 zalaminované do folie.                                                                 Už při instalaci první výstavy vzbuzovala zvědavost a dokonce ředitel jedné místní firmy projíždějící okolo zastavil své auto, aby pozdravil paní učitelky s komentářem -  " to vypadá na něco velmi pěkného".  A  také jsme měli  na některé výtvarné práce i "kupce"  z řad veřejnosti . Dnes už máme na Výstavu na plotě zpracované know how. Víme kolik a jak velkých výtvarných prací budeme potřebovat, které výtvarné práce vypadají na plotě pěkně,  kolik nám vše zabere času a co vše musíme udělat. Není toho málo , ale stojí to za to. Okolo naší MŠ  projíždějí i turisté na kolech a často se  zastaví, aby si výstavu prohlédli. Ředitelky  z více  MŠ  požádaly o svolení, zda mohou nápad uplatnit  ve svých MŠ a tak se dobrý nápad šíří dál.                                 Máme z toho radost.  (Zpracovala Marie Maňásková,ředitelka MŠ)

Pohár vědy.eu- Science Cup Polaris 2017         aneb podpora badatelských dovedností v MŠ Babice účastí v mezinárodní soutěži. 

Na začátku byl e-mail  dne 3. ledna 2017, který nás zval  k účasti v 6. ročníku MEZINÁRODNÍ  SOUTĚŽE  POHÁR VĚDY POLARIS  2017, kterou pořádá   Asociace malých debrujárů (přírodovědců) ČR a je určena zejména širokým zájemcům o fyzikální hraní a experimentování. Soutěž v roce 2017 měla podtitul Polaris – protože Polárka vždy ukazovala lidem směr.

Cílem soutěže bylo přiblížit dětem některé přírodní jevy prostřednictvím různých pokusů a aktivit.  V našem Školním vzdělávacím programu se s dětmi také zabýváme jednoduchými pokusy a tak jsme se do soutěže přihlásili jako tři týmy „Sluníčka“, „Kvítečka“ a „Zvonečci“. Po registraci jsme obdrželi vstupní údaje do portálu  poharvedy.eu. Po přihlášení měl každý tým přístup k  zadání úkolů vždy pro jeden měsíc, pro vložení splněného  úkolu a seznámení se s jeho hodnocením. Podle zadání jsme prováděli s dětmi jednotlivé aktivity. Ani jednomu týmu nedělalo větší potíže se s úkoly úspěšně poprat.

Soutěž probíhala ve 4 kolech od ledna do dubna 2017. Při řešení zadání musel tým splnit daná kritéria. V hodnocení každého kola byla  možnost získat  0-100 bodů (Kreativita 20%  Teorie a výzkum 30% ,, Praxe a projekt 50 % bodů) a k tomu bylo slovní hodnocení.

Z účasti v soutěži neměly prospěch jenom děti. Ve zpracování zadání v každé třídě - týmu  se plně projevila tvořivost našich paní učitelek. Paní učitelky velmi pečlivě připravovaly a s dětmi realizovaly jednotlivé aktivity a úspěšně si vyzkoušely některé nové metody práce s dětmi. Obohatily si tak svoje pedagogické portfolio, rozvinuly svoji pedagogickou tvořivost a také dovednost kvalitně prezentovat svoji práci s dětmi v elektronické podobě.

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ BYLO PRO VŠECHNY NAŠE TÝMY VÝBORNÉ :                                                                           V celkovém pořadí celkem 16 soutěžících týmů, bylo hodnocení našich týmů velmi dobré. Nejnižší hodnocení v dílčím kole bylo 83 bodů a v jednom kole dokonce získal tým Sluníček plných 100 bodů !. V celkovém pořadí se náš tým Sluníčka umístil na 4. místě s 389 body - pouhých 9 bodů za vítěznou MŠ !! Tým Kvítečka se umístil na 9. místě s 363 body a tým Zvonečci na 10. místě s 346 body. V ŘÍJNU 2017 JSME OBDRŽELI PRO NAŠE TÝMY DIPLOMY ZA ÚČAST- najdete je v přiložených dokumentech. (Zpracovala Marie Maňásková,ředitelka MŠ )


I v roce 2018 se naše tři týmy zapojily do soutěže Pohár vědy.eu , která má letos název "Newton 2018".

Netrpělivě čekáme na vyhodnocení, které bude na podzim 2018.