Pohár vědy Polaris 2017Pohár vědy Science Cup Polaris 2017 aneb podpora badatelských dovedností v MŠ Babice účastí v mezinárodní soutěži. 

Na začátku byl e-mail  dne 3. ledna 2017, který nás zval  k účasti v 6. ročníku MEZINÁRODNÍ  SOUTĚŽE  POHÁR VĚDY POLARIS  2017, kterou pořádá   Asociace malých debrujárů (přírodovědců) ČR a je určena zejména širokým zájemcům o fyzikální hraní a experimentování. 

Soutěž v roce 2017 má podtitul  Polaris – protože Polárka vždy ukazovala lidem směr.
V našem Školním vzdělávacím programu se s dětmi také zabýváme jednoduchými pokusy a tak jsme se do soutěže přihlásili jako tři týmy „Sluníčka“, „Kvítečka“ a „Zvonečci“.

Soutěž probíhala ve 4 kolech od ledna do dubna 2017.

Cílem soutěže bylo přiblížit dětem některé přírodní jevy prostřednictvím různých pokusů a aktivit .

Zadání každého kola obsahovalo 3 povinné úkoly - Kreativita,Teorie a výzkum, Praxe a projekt, podle kterých jsme prováděli s dětmi jednotlivé aktivity.

Ani jednomu týmu nedělalo větší potíže se s úkoly úspěšně poprat. Z účasti v soutěži neměly prospěch jenom děti. Paní učitelky velmi pečlivě připravovaly a s dětmi realizovaly jednotlivé aktivity a úspěšně si vyzkoušely některé nové metody práce s dětmi.  Obohatily si tak svoje pedagogické portfolio, rozvinuly svoji pedagogickou tvořivost a také dovednost  kvalitně  prezentovat svoji práci s dětmi v elektronické podobě. Ve zpracování zadání v každé třídě - týmu,  se plně projevila tvořivost našich paní učitelek.  

Každé měsíční zadání bylo hodnotiteli soutěže hodnoceno bodově v rozsahu 0-100 bodů + slovní hodnocení. 

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ  BYLO PRO VŠECHNY NAŠE TÝMY VÝBORNÉ :

V celkovém pořadí  celkem 16 soutěžících týmů, bylo hodnocení našich týmů  velmi dobré. Nejnižší  hodnocení v dílčím kole bylo 83 bodů a   v jednom kole dokonce získal  tým  Sluníček plných 100 bodů !. V celkovém pořadí se náš tým Sluníčka umístil na 4. místě s 389 body - pouhých 9 bodů za vítěznou MŠ !! Tým Kvítečka se umístil na 9. místě s 363 body  a tým Zvonečci na 10. místě s 346 body.

V ŘÍJNU JSME OBDRŽELI PRO NAŠE TÝMY DIPLOMY ZA ÚČAST- najdete je v přiložených dokumentech.