Stravování

Jídelníček  MŠ Babice vypracovává školní jídelna při ZŠ Babice odkud stravu pro děti dovážíme.                               

Výše stravného od 1.2.2018 je v příloze       Alergeny

Výdejna školního stravování v MŠ Babice neumožňuje  zajistit dietní stravování dítěte podle alergenu. V případě potravinové alergie dítěte uzavírá MŠ s rodiči Dohodu o speciálním režimu stravování. K uzavření Dohody je nutné doložit lékařskou zprávu.