Ve středu 30.8.2017 v 16,30 hodin se koná schůzka rodičů k zahájení školního roku 2017-2018.Viz podrobný program schůzky.

Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště

..........................................................................................................................................................

Pozvánka

Ve středu 30. srpna 2017 v 16,30 hodin se koná v MŠ Babice

schůzka rodičů všech dětí zapsaných 

pro školní rok 2017/2018.

……………………………………………………………………………………………..……


Program schůzky :


 1. Organizace školního roku a provozu MŠ Babice na celý školní rok 2017/2018.
 2. Personální obsazení MŠ Babice ve školním roce 2017-2018.
 3. Rozdělení dětí do tříd k 1.9.2017, informace k nástupu a docházce dětí (provoz začínáme                                1. září 2017 v pátek).
 4. Informace o vydání Školního řádu pro školní rok 2017/2018 – významné změny od 1.9.2017 .
 5. Povinné předškolní vzdělávání 5 letých dětí.
 6. Školní vzdělávací program a plánované aktivity MŠ Babice pro školní rok 2017 /2018.
 7. Vyhláška o školním stravování.
 8. Vybavení dětí do MŠ.
 9. Předání tiskopisů k platbám v MŠ, Zmocnění k odvádění, Aktualizace údajů, přihláška ke školnímu stravování a další.
 10. Zodpovězení dotazů, různé.
 11. Individuální domluva rodičů s učitelkami o zahájení docházky a předání důležitých informací.                       Pokud nedošlo u dítěte ke změně zdravotního stavu nemusí rodiče 1.9. 2017 předkládat žádné lékařské potvrzení. Pokud došlo ke změně (např. vznik  alergie, nové chronické onemocnění  apod.), vezměte prosím kopii dokladu od lékaře na schůzku.

  ………………………………………………………………………………..…………............................................….

 1. S rodiči nově nastupujících dětí zavedení oprávněných osob do systému biometrického elektronického zabezpečení budovy.Program může být doplněn.

   Účast všech rodičů považujeme za velmi důležitou.

   Dobrá vzájemná informovanost mezi rodinou a mateřskou školou je nezbytná

   pro zajištění osobních potřeb dětí a individualizaci jejich předškolního vzdělávání  .


Pokud je to možné, přijděte na schůzku bez dětí.Marie Maňásková, ředitelka MŠ Babice